Loggo Kalle Runristare

Arkeologi - nya detaljer på runstenen i Hovgården
 


Som guide och runristare har jag ofta och noga kunnat studera Hovgårdens runsten i över 20 år.

Jag har förstått att något var fel med Runverkets tolkning och uppmålning men jag har inte kunnat lösa gåtan förrän sommaren 2015 då den själv avslöjade sin ornamentik under en kort stund med perfekt solljus.

Draken fick en underläpp och tumme på sin tass och ormen ett riktigt huvud. En bra förklaring till den trasiga kanten uppdagas när en halvfärdig huvudstav upptäcks.

Det jag tyckte mig se på dagen i det reflekterande solljuset bekräftades samma natt då jag åter besökte runstenen, denna gång beväpnad med släpljus.

Men även i släpljusets sken var det svårt att hitta rätt bland skuggorna. Till slut förstod jag orsaken, mindre delar av ornamentiken var huggen i enkel relief. Runristaren hade lagt några av huggspåren för nära varandra och valt att hugga bort hela ytor istället för att hugga sönder de tänkta huggspåren.

Torgöt Fotsarve har nämnts som runristare men jag tvivlar. Nog har ornamentiken sin likhet i helhet men misstaget med för täta huggspår och nödlösningen med enkel relief tyder mer på kopiering av en erfaren runristare.

< Bilden till vänster:
Bästa tolkningen av runstenen på 800 år.

 
Runstenen 2016
efter rengöring 2010 och målning 2011
Digital ommålning 2016
efter undersökning med släpljus
 
Svåra detaljer på U 11 upptäcks med släpljus
Bilderna nedan är "klickbara" för förstoring
 
Drakens tumme träder fram när
den blir belyst med släpljus
Draken har en öronflik som börjar i en båge till
höger om ögat, den har inte målats på länge.
 
Släpljusbilden visar tydligt hur
ormens kropp bildar en cirkel.
Runverkets uppmålning är fel.
Klicka på bilden för mer information.
 
Äldre avbildningar
 
År 1867 Två versioner från 1600-talet
 
Den 5:e runan
 
På runstenen kant saknas en del av runstenen. Idag är fyra runor målade i extraslingan intill men med släpljus kan man även se en del av en 5:e runa, en halvfärdig huvudstav.

Just för att den inte hunnit få fullt djup tror jag att runristaren avslutade sitt arbete här, jag tror han hörde bommen i graniten och insåg att runstenen skulle spricka om han fortsatte.

Boom = ett tunt flak/skal i graniten, ett hålrum som kan höras som ett eko när man knackar på stället.

I extraslingan finns plats för ytterligare några runor men på den lilla yta som finns kvar där dessa runor skulle finnas syns ingenting. Kanske målade han bara de sista runorna?

Förr eller senare fylls tomrummet under ytan med fukt och sedan spränger frosten bort den delen.

Avslut!
Runstenen står i ett av Sveriges världsarv och flera tusen besökare studerar stenen varje år. Borde den inte vårdas med större omsorg och framförallt målas rätt?

Till Runverket:
Nästa gång ni kommer till Adelsö erbjuder jag här mina anteckningar om runstenen. Det finns säkert något där som kan vara värt att titta närmare på samt rätta till.

Kalles anteckningar om runsten U 11 >

Mvh / Kalle Runristare

 
Länkar till mer information om U 11

www.hovgarden.se
Direkt till runstenen på Hovgårdens webbsida

www.runristare.se
Min gamla sida om runstenen

Sveriges Runinskrifter

K-Blogg
Runverkets dagbok


 

Senast uppdaterad:
27 december, 2016