1998 Runsten som gravsten

Runinskrift:

Ture o Tommy reste sten över älskad mor o far

Min första runsten på Adelsö blev en gravsten, eller snarare en runsten som gravsten, året var 1998.

Dagens gravstenar är oftast fattiga på information, bara namn och datum. Förr var de mer berättande och mer intressanta. En runsten som gravsten ger möjlighet att säga lite mer och betyda lite mer.

Gamla runstenar som gravstenar
Gamla runstenar var statussymboler, minnesstenar och arvsdokument.
De restes på väl synliga platser i anslutning till gården eller direkt på ättebacken där förfäderna låg begravda.

I skiftet mellan vikingatid och medeltid (början av 1100-talet) lever traditionen att hugga runstenar kvar. Men nu tyder mycket på att man i stället reser sina runstenar på kyrkogården där förfäderna ligger efter att kristendomen har införts.

I Mälardalen hittar vi våra yngsta runstenar i eller omkring våra äldsta kyrkor, ofta huggna i röd sandsten.

 

Fler sidor på min webbplats
Hem & Nyheter  |  Mitt Galleri  |  Guide Birka & Hovgården  |  Runstensskolan
Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept  |  Facebook  |  Kontakt
Uppdaterad 02 mars, 2017 av Kalle Runristare, All rights reserved ©