2017 - Vikingaliv
En runsten till nya museet på Djurgården
 

En runsten till ett museum om vikingatid kräver något extra.

Ornamentiken blir som ett kollage med inspiration från både Uppland och Sörmland och med ett dramatiskt motiv i centrum. Runinskriften är vald och utformad av Vikingaliv för att minna om vår tid och våra tankar både nu och under flera tusen år.

Dagbok
 

2017-06-13
Nu är alla fyra stjärtsluten huggna och uppmålade. Det ni ser på bilden är runstenens mittparti, längst ner på stenen. Det är den glosögda ormens stjärt som kommer ner och avslutas längst till höger i bild.
 
2017-06-13
Solnedgång. Den sörmländska ormens huvud är hugget men inte de fyra stjärtsluten där de fyra pilarna visar vad jag har att göra till nästa gång.

Den stora drakens bog, ansiktet och lilla drakens huvud är huggna. Ytan på höger sida är lite ojämn och svårare att hugga. Jämför stenens ytan mellan första och sista bilden.
 
2017-06-04 - Videoklipp!
Dagens videoklipp visar nya detaljer och otydliga huggspår.
 
2017-05-20
Den stora drakens huvud och det sörmländska ansiktet syns bäst i kvällssolen då det bildas skuggor i huggspåren. Det är nu jag beslutar mig för att måla huggspåren vartefter arbetet pågår så ni lättare ska se vad som händer.
 
2017-04-29 - Videoklipp!
 
2016-04-12 Runstensämnet hittas
Ett bra runstensämne är inte vilken sten som helst, den ska ha rätt form, rätt yta och vara av rätt granit, den ska sakna inslag av järn och vara finkornig. Efter lång tids sökande hittas ämnet i Jehanders grustäckt Löten på Munsö, Ekerö.
 
Närbild på stenens yta, rengjord och fortfarande fuktig. En finkornig granit på över 6 ton.
 
2016-04-05 Möte på Vikingaliv
Första mötet på blivande Vikingaliv och vi diskuterar och planerar runsten. Jag har med mig en bärbar kopia av runsten Sö Fv 1948; 289 från Aspa bro, Sörmland som fick fungera som provsten framför den blivande entrén. Vi kommer fram till att höjden är bra men att den skulle kunna vara lite bredare.
 

Fler sidor på min webbplats
Hem & Nyheter  |  Mitt Galleri  |  Guide Birka & Hovgården  |  Runstensskolan
Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept  |  Facebook  |  Kontakt
Uppdaterad 16 juni, 2017 av Kalle Runristare, All rights reserved ©