* *** * * *
Sveriges Vackraste Runstenar
* *** * * * * * *
Runstenar är mer än bara runor....!

 
Del av ornamentiken på runsten U 887

Våra runstenar är högt
uppskattade konstverk......

men få känner till att de 
var uppmålade med färg 

Några runstenar är så avancerade 
konstverk att utan sina färger blir 
det bara ett nystan av linjer. 

På följande sidor möter du 
några av vikingatidens skickligaste 
runristare och deras konstverk, 
nu uppmålade med FÄRGER

 
Göksbo gård, Altuna
Runsten U 1163 

Rikt utsmyckad med bilder från sagan om Sigurd Fafnersbane. 
En runstenen som gläntar på dörren till all förlorad vikingatida konst. 

Sala Sockenkyrka
Runsten Vs 29 

Sveriges kanske största 
och vackraste runsten. 
Inmurad och förnedrad i 
Sala Sockenkyrka.  

Ekerö kommun, Färingsö
Runsten U 35 

En stor och vacker runsten på en 
alltför otillgänglig plats med två mycket levande djur som travar över stenens bildyta. En annorlunda runsten som lockar till glädje och beundran.

Skillsta, Uppland
Runsten U 887 

En bevingad drake på en ovanligt 
rikt ornamenterad runsten gör att 
denna hamnar bland favoriterna av 
Sveriges vackraste runstenar. 

Ekerö kommun, Adelsö
Runsten U 11

Denna kungliga runsten på Adelsö är inte är en av Sveriges vackraste, men den får vara med ändå eftersom den har så mycket att berätta. Den ingår även i mina Historiska Vandringar.

Sundbyhällen, Spånga 
Runsten U 80

Runristaren Fots mästerverk på en slät berghäll intill Solvalla. 
De nio drakarna flätar sig samman i perfekt harmoni, allt noga genomtänkt och välplanerat. 


Uppdaterad 16 juli, 2015 av Kalle Runristare All rights reserved, ©