Runsten U 1163
Göksbo gård, Uppland, Fjärdhundra

Göksbo gård, Uppland

År 1878 flyttas denna rikt utsmyckade runsten till Göksbo gård från närliggande plats. 

Runstenen har bilder och ornamentik som 
skiljer sig från de flesta andra runstenar. 

Figurerna hör till sagan om Sigurd Fafnersbane. Den ovanliga ornamentiken låter oss se lite av den konsttradition som sedan länge försvunnit på andra, mer förgängliga material än hård granit. 
Kanske var väggar, stolpar och träföremål dekorerade med denna typ av konst i de mer ansenliga långhusen och storgårdarna?

Fakta:
Sten av grå granit
Höjd: 185 cm. (Höjd enl. UR)
Bredd: 0,86 m.
Ytan slät men vittrad

Huggspåren är grunda men tydliga. 
En bit har gått förlorad på runstenens nedre del tillsammans med ett par runor. 
Uppdaterad 16 juli, 2015 av Kalle Runristare 
All rights reserved  ©