Detaljer & anteckningar

Ornamentikens tre figurer tillhör den gamla sagan om Sigurd Fafnersbane. 
Till vänster syns troligen dvärgen Andvare med ringen i sin hand. 
I mitten, i stenens överkant ses Sigurd då han dräper draken med sitt svärd. 
Till höger kommer någon av sagans kvinnor och bjuder Sigurd att dricka. 
Drycken är dock preparerad, antingen en kärleksdryck eller en glömskedryck 
(det förekommer två olika dryckeshorn i sagan).
Om Runristaren
I Upplands Runinskrifter beskrivs 
runristaren som en mästare men 
att hans normala arbetsmaterial 
var av trä vilket låter troligt. 

(Ur Upplands Runinskrifter)

En av dessa skickliga träsnidare 
som fyllt de uppländska storböndernas och hövdingarnas högsätesstolpar, husgeråd, fordon, ridtyg och övriga lösegendom som särskilt kom till synes vid gästabud, tingsresor och härfärder med de egendomligt stilfulla ytprydnader 
som äro karakteristiska för den 
senare vikingatiden.
Uppdaterad 16 juli, 2015 av Kalle Runristare 
All rights reserved  ©