Runor & runinskrift

Runstenen är rest av de fyra sönerna Vidbjörn, Karlung, 
Ärenger och Nase till minne av sin far Ärenbjörn.

Runa för runa
uithbiurn x ok x karlunkr x ok x erinker x ok x nasi x litu x 
risa x stii x thina x eftir x eriibiun x f(athu)r x sii x snelan


Tolkning
Vidbjörn och Karlung och Ärenger och Nase lät 
resa sten denna efter Ärenbjörn, fader sin käcke
Uppdaterad 16 juli, 2015 av Kalle Runristare 
All rights reserved  ©