Rekonstruktion av runsten U 530 
Arbetet på Adelsö april 2004


4 april - Runstensämnet kommer till Adelsö
En tidig vårdag kom runstensämnet till Adelsö. 
Ämnet läggs upp på grova stockar för att huggas. 
Till att börja med målas och ritas endast ytterlinjerna i ornamentiken, resterande kan få den form och utseende som runristaren Vidbjörn använde om vi beslutar oss för att U 530 troligen har ristats av honom. Forskning pågår....
Kalle Runristares runstensverkstad med ämnet som ska bli nya U 530

12 april - De första huggspåren har huggits
Vita linjer till vänster på stenen är huggna, de svarta är ohuggna. Klicka för stor bild. För nästan 1000 år sedan högg runristaren Vidbjörn runstenarna U 524 vid Penningby och U 579 vid Hårnacka och möjligen U 580 straxt intill. 

Magnus Källström på Nordiska språk vid Stockholms universitet arbetar just nu med att hitta detaljer som kan länka vår runsten till dessa.
Om vi bestämmer oss för att tro att Vidbjörn är runristaren bakom U 530 så kommer ornamentik och runor att anpassas efter hans olika karaktärer. 

Hugger de övre linjerna i ornamentiken på nya U 530. Klicka för stor bild.
Närbild av huggspåret. Klicka för stor bild.

25 april - runorna ritas 
Men redan 19 april kom Magnus Källströms rapport
Resultat: Vi kan omöjligt veta vem runristaren till U 530 var men vi kan gissa, och vi väljer att tro att runristaren är Vidbjörn vilket i sin tur gör arbetet lite mer intressant, nu ska de små detaljerna i Vidbjörns runor och ornamentik återspeglas i U 530 
Klicka för stor bild Drakens kropp är färdighuggen och nu 
ska runorna läggs upp. Runornas former 
ska återspegla Vidbjörns handstil och till 
hjälp har jag runstenarna U 579 och U 524.
Klicka för stor bild

30 april - de första runorna ristas
Bit för bit, runa för runa... 
Den sedan länge försvunna runstenen börjar sakta träda fram. Varken huvud eller stjärtens detaljer på draken uppritade men de finns på ritbordet för att mogna. 
Klicka för stor bild


Uppdaterad 27 augusti, 2005 av Kalle Runristare All rights reserved, ©