Rekonstruktion av runsten U 530 
Källmaterial


1946 publiceras Upplands runinskrifter. 
Där tar man upp den försvunna runstenen U 530 och visar teckningar och texter från 1600-talet då runstenen ännu fanns i behåll. 

Det är i första hand Upplands runinskrifter som står för källmaterialet när runsten U 530 ska återskapas men materialet har brister, teckningarna är inte vetenskapliga och konstnären har dålig kunskap om ornamentikens lagar och regler eller ser den som mindre viktig i jämförelse med runinskriften. 

Som komplement till det bristande källmaterialet får studier av närliggande runstenar och samtida konsttradition fylla luckorna. 


Läs om U 530 i Upplands runinskrifter 
Sidorna öppnas som bilder i eget fönster.
Sidan 404 (205 kb)
Sidan 405 (188 kb)
Sidan 406 (147 kb)

Läs om Vidbjörns runstenar i Upplands runinskrifter 
Sidorna öppnas som bilder i eget fönster. 
(U 580 nedan är osignerad, kanske är även denna huggen av Vibjörn?)
U 579 Hårnacka
Visa stor bild> 60 KB
Visa UR-text> 600 KB
U 580 Hårnacka
Visa stor bild> 35 KB
Visa UR-text> 40 KB
U 524 Penningby
Visa stor bild> 60 KB
Visa UR-text> 300 KB


Uppdaterad 27 augusti, 2005 av Kalle Runristare All rights reserved, ©