Rekonstruktion av runsten U 530 
Runinskriften


Rhezelius avritade runor på fältteckningen är nog de mest autentiska. Senare avritningar borde skilja sig än mer från originalet. Nedan ser du Rhezelius frilagda runor, de var nog så här han uppfattade runorna och ritade av dom för nära 400 år sedan.  


x Urmi x auk x HulmuithR x auk


Hulmfastar x litu : raisa : stain :


aftiR x burut : fathur : sin : guthan

UR tolkar år 1946 inskriften till: 
Orme och Holmvid och Holmfast läto 
resa stenen efter Brodd, sin gode fader.Uppdaterad 27 augusti, 2005 av Kalle Runristare All rights reserved, ©