Rekonstruktion av runsten U 530 
Vätö stenhuggeri
Vätö ligger ca 2 mil öster om Norrtälje. 

Under mars 2004 formades runstensämnet efter de mått som Rhezelius angivit på sin teckning från 1600-talet. 

Den typ av granit som finns på Vätö bör vara av ungefär densamma som den ursprungliga runstenen U 530.

När Vätö stenhuggeri tagit fram ämnet fraktades stenen med kranbil till Adelsö för att huggas. När runstenen blir klar kommer den att först åka tillbaka till Vätö för att få en sockel så att den står stadigt i Norrtälje centrum 

Länk till Vätö Stenhuggeri


Torbjörn framför det 
färdiga runstensämnet


Uppdaterad 27 augusti, 2005 av Kalle Runristare All rights reserved, ©