Mina webbsidor om gamla runstenar har blivit så omfattande att de nu har fått en egen webbplats: www.runstenar.se >

Väl där kan du välja på:

Alla runstenar från Ekerö kommun >
Mycket bra som guide när du vill besöka runstenarna i fält.

Extra runstenar >
Utvalda runstenar som även finns avbildade i min Runstenspark


My web pages on ancient runestones have grown so extensive that they now have their own website: www.runstenar.se >

Once there, you can choose from:

All runestones from Ekerö municipality >
Very good as a guide when you want to visit the runestones in the field.

Extra Runestones >
Selected rune stones that are also depicted in my Rune Stone Park