Rekonstruktion av runsten U 530 
Ornamentik


Det finns tre teckningar av runsten U 530 i Uppland runinskrifter (UR). 
Det är lätt att tro att det är den vackraste av dessa tre teckningar 
som skall ligga till grund när ornamentiken ska återskapas. 

Nedan försöker jag förklara hur jag tror att dessa teckningar kom till. 

UR fig. 227 (Rhezelius)
Kanske originalteckningen som tecknades i fält då Rhezelius stod framför runstenen.

1. Runor som ej fick plats placeras utanför tills teckningen ska renritas. 
2. Nos och huvud kommer att ändras på nästa teckning.
3. Stjärtslutet saknar spiral. 
4. Utbuktning troligen feltolkad.
5. Drakens saknar koppel. 

UR fig. 278 (Rhezelius)
I efterhand renritad teckning 
med tidigare fältteckningen som underlag. OBS! Stenen ritas nu smalare än tidigare.

Teckningens detaljer är fritt skapade och tolkade för att se bra ut när den ska publiceras.

1. Runor har placerats rätt.
2. Nos och huvud har blivit slankare och gapet vidare.

UR fig. 276 (Bureus)
Bild avritad från Rhezelius
teckning och fungerar bara
som underlag till runinskrift.

Bureus såg nog aldrig U 530 i verklighet. Bilden visar dock på stor vana att tolka ornamentik.

1. Benmarkering har fått spiral.
2. Huvud och nos får ny böjning.
3-6 omtalas under Runinskrift > 


Ett ristat fragment av U 530 hittas
Bara ett tiotal år efter att Rhezelius tecknade U 530 år 1635 kom Hadorphs och Helgonius till platsen. Redan då var runstenen försvunnen och endast ett fragment återfinns i en närliggande källarmur. I dag är även detta fragment borta men teckningen finns kvar.


Uppdaterad 27 augusti, 2005 av Kalle Runristare All rights reserved, ©