Rekonstruktion av runsten U 530 
Runstenens form och storlek


Rhezelius teckning från 1635 är en skiss av runstenen och inte en vetenskaplig avbildning. Runstenens inskrift var troligen viktigare att dokumentera än stenens form och ornamentik.  

Runstenens storleken skall enligt anteckning vara: 
* Höjd ca 1,80 m. 
* Största bredd 0,65 m. 

Till höger jämförs Rhezelius uppmätta form med teckningens. Teckning visar klart en bredare, eller en kortare, runstenen än den uppmätta.  

Vid en jämförelse med andra runstenar som Rhezelius tecknade på 1600-talet där runstenen ännu finns kvar så ser vi att det inte var så noga vilken form stenen fick. Nedan ser ni runsten U 481 som på 1600-talet låg som tröskelsten i Lagga kyrka. 
Detaljstudie av Rhezelius teckning av runsten U 481
Det kan tänkas att stenen delvis var dold av golv och väggar när runstenen skulle avritas och att det är anledningen till att runinskriften uteblivit, men ser man på ornamentiken så har Rhezelius inte bara utelämnat detaljer utan även lagt till sånt som faktiskt inte finns på originalet. 
(Förklaring till de röda pilarna hittar du under Ornamentik).

Ytterligare en jämförelse kan göras på runsten U 691  
Vid pilarna 1. ändrar Rhezelius stenens form för att få plats med ornamentiken. 
Detaljstudie av Rhezelius teckning av runsten U 691
Generellt visar teckningen en bredare runsten än verkligheten, kanske är teckningen av den försvunna runstenen U 530 ritad på samma sätt, i så fall är det Rhezelius angivna mått som ska ligga som grund när runstensämnet ska beställas. 


Uppdaterad 27 augusti, 2005 av Kalle Runristare All rights reserved, ©