2002 Carlsunds runsten

Runinskrift:

Lotta o Joachim o Therese o Richard, alla Carlsund, lät resa sten o bygga hus på egen mark.
Kalle rista

Första kontakten var redan 2001 då Joachim hade hittat ett lämpligt runstensämne i sin egen skog. Stenen fraktades till Adelsö och arbetet tog fart tidigt våren 2002. 

Familjen hade två önskningar om ornamentiken, dels ett solkors av samma typ som på Vinlandsstenen och dels en töltande islandshäst eftersom man gillar hästar i allmänhet och har ett stall med ridverksamhet: Stadsberga Västergård.

Under arbetets gång fick jag två media besök.

Det första av Bo Landin som spelade in en scen med flera runristare till sin film: Örnens vingar, engelska: Viking Voyages: The Dragons Wings.

Filmen handlar om vikingatida färder i västerled och Bo ville ha ett inslag med runristning där flera personer ingick i arbetet. Ny forskning har med hjälp av laserskanning visat att upp till tre runristare kunde arbeta på samma runsten. 

Nästa besök var RAÄ Riksantikvarieämbetet som spelar in sin CD-rom med olika vikingatida hantverk, i det här fallet runristning. Idag 2015 finns filmklippen på Historiska museet webbplats: "Hur man hugger runsten" >

 
 
Töltande islandshäst Bo Landin Tre runristare, en runsten.
 

Joachim med fru på besök och hjälper till. Färdig - Lämnar Adelsö Evert provreser stenen... Jo, den står bra där!
- och blir kvar där.
 

Fler sidor på min webbplats
Hem & Nyheter  |  Mitt Galleri  |  Guide Birka & Hovgården  |  Runstensskolan
Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept  |  Facebook  |  Kontakt
Uppdaterad 02 mars, 2017 av Kalle Runristare, All rights reserved ©