2004

Norrtäljes förlorade runsten återskapas
 


Runinskrift:
(efter Rhezelius anteckning år 1635)
 

Orme och Holmvid och Holmfast lät
resa stenen efter Brodd, sin goda fader.

 
 

Att återskapa Norrtäljes förlorade runsten var ett spännande projekt, ett detektivarbete som tog mig kors och tvärs bland runristare och forskare under 1000 år. 

1635 dokumenterades runstenen av Johannes H. Rhezelius. Då låg runstenen "i åbrädden intill den övre kvarnen". Ett tiotal år senare är runstenen försvunnen (sönderslagen). I en närliggande mur hittas en bit av stenen som senare också försvann. 

2003 tog Lars Conon initiativet till att återskapa runstenen och fick ideellt stöd av Roslagens Fornminnes- och Hembygdsförening och Föreningen Sjuhundraleden.

2004, den 6 juni på Sveriges nationaldag invigdes den nya runstenen på sin ursprunglig plats, vid "åbrädden" i centrala Norrtälje.

Vill du följa hur arbetet gick till så har jag sparat den gamla webbsidan, bygd för uppringt internet och små tjockskärmar, men det finns en hel del bra information där.

Till den ursprunglig webbsidan om U 530 >

 
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©