Rune stone U 1173

Useful Links


Project leaders:
Mats Köbin - Morgongåva Layout & Foto
Linda Silja - Runstensmuseet 

Kalle Runristare - Modern runemaster and webdesign. info>

Translator - Many thanks for the translation to: Michèle Maurer www.micmaug.com

Från Forneby till Gamla Uppsala – några nyheter om runristaren Erik
av Magnus Källström 2014 - (en pdf fil "HumaNetten" se sidan 33)

Edinburgh News > 20 jan 2014

Facebook >

Oväntat möte av Marit Åhlén 2008

Runstenen i Edinburgh - av Kurt R. Lindgren

Edinburgh's Runestone - pdf by Adam McNaughton.

Media om projektet - UNT.se >

Boktips!
Dagmar Selling har skrivit en bok om Alexander Seton. Finns att låna på Vitterheten.
Selling, D. 1945. Alexander Seton (1768 - 1828) som fornforskare. KVHAA 59:3. Stockholm.

 

U 732 Grillby
U 738 Grillby
U 755 Grillby
U 762 Enköping
U 768 Enköping
U 769 Enköping
U 774 Enköping
U 779 Enköping
U 793 Enköping
U 798 Enköping
U 857 Uppsala
U 943 Uppsala
U 978 Uppsala
U 1153 Fjärdhundra
U 1154 Fjärdhundra
U 1155 Fjärdhundra
U 1156 Fjärdhundra
U 1157 Fjärdhundra
U 1165 Enköping
U 1172 Vittinge
U 1173 Vittinge
Vs 30 Möklinta
 

Other pages on my site
(mostly Swedish)
Home & News  |  My Gallery  |  Guide Birka & Hovgården  |  Runestone School
Old Runestone  |  Archaeology  |  Mead Recipe  |  Facebook  |  Contact
Updated 02 mars, 2017 by Kalle Runristare, All rights reserved ©