Runsten U 978
Uppsala 280:1

U 732 Grillby
U 738
Grillby
U 755
Grillby
U 762
Enköping
U 768
Enköping
U 769
Enköping
U 774
Enköping
U 779
Enköping
U 793
Enköping
U 798
Enköping

U 857 Uppsala

U 943 Uppsala
U 978
Uppsala

U 1153 Fjärdhundra
U 1154
Fjärdhundra
U 1155
Fjärdhundra
U 1156
Fjärdhundra
U 1157
Fjärdhundra
U 1165
Enköping
U 1172
Vittinge
U 1173
Vittinge

Vs 30 Möklinta

 
 
 
 
 

Gamla Uppsala kyrka

Storlek: 2,29 x 1,40

Runinskrift:
Sigvid (rest)e sten denna, Englandsfararen, efter Vidjärv, fader --- sia --- ku--
 


Kalle Runristare
Osäkert hur huvudet ska tolkas...
om det är en uppblåst kind under ögat som blåser och om det är eld eller en tunga som sticker ut? Jag väljer att tro på eldsprutande drake och att cirkeln under ögat är en uppblåst kind.

Korset är ojämnt och korsbladen olika stora.

Delar av huvudet verkar sakna huggspår, har Erik slarvat eller har han fått slarvig hjälp?

Runorna är jämnt fördelade och har bistavar som strävar 90 grader ut från huvudstaven. Det här är nog en av Eriks sista runstenar.

Minst från 1600-talet har stenen använts som altarsten. År 1829 ersattes den och fick ligga intill altaret fram till 1856 då den inmurades på kyrkans utsida, på nuvarande plats.

För att passa in som altarsten kanthöggs runstenen illa så nederkant och höger sidas med ornamentik och runinskrift gick förlorad. Låt säga att detta skedde på 1300-talet, var slängde man då de borthuggna småbitarna av röd sandsten?

Nedan, urklipp från Upplands Runinskrifter om U 978


U 732 Grillby
U 738 Grillby
U 755 Grillby
U 762 Enköping
U 768 Enköping
U 769 Enköping
U 774 Enköping
U 779 Enköping
U 793 Enköping
U 798 Enköping
U 857 Uppsala
U 943 Uppsala
U 978 Uppsala
U 1153 Fjärdhundra
U 1154 Fjärdhundra
U 1155 Fjärdhundra
U 1156 Fjärdhundra
U 1157 Fjärdhundra
U 1165 Enköping
U 1172 Vittinge
U 1173 Vittinge
Vs 30 Möklinta
 

Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©