- - - - - -Runstensskolan - Introduktion till ett av världens äldsta signerade konstverk

Start
Hitta rätt sten
Flytta och placera
Ornamentik
Bilder och figurer
Verktygen
Huggteknik
Inskriften
Runor
Runfonter
 Det finns runstenar av sandsten, kalksten, granit och marmor. 
Vill du hugga din egen runsten är granit ett bra val. 


Uppdaterad 20 februari, 2013 av Kalle Runristare All rights reserved, ©