Start Berättelsen  |  Detaljer Birka  |  Detaljer AFL  |  Filmklipp  |  Vad är problemet?


Tidig vår 2015
ett nyfynd av runsten hittas på Birka
 

5 maj 2015
Jag och arkeolog Roger Wikell paddlar till Birka för att besöka en pågående utgrävning. Samtidigt utforskar vi andra delar av ön som ännu inte hunnit döljas av sommaren grönska. I ett av Svarta jordens många odlingsrösen hittar vi en bit röd sandsten med tunna ristade runor och band.

6 maj 2015
Runsten omhändertas av Runverket.

10 september 2015
Vi besöker runstenen som nu flyttats till Arkeologiska Forskningslaboratoriet (AFL)
Någon rapport om nyfyndet har inte publicerats och stenen är inte rengjord. De rikliga lavarna försvårar tolkningen av huggspår och runor.

Senare under hösten 2015
får vi veta att stenen förts vidare till Gotland. Efter detta blir det tyst?

Populär Arkeologi Nr:1 2016
Roger Wikell och jag skriver om fyndet i Populär Arkeologi.

 

2017
Nu har jag väntat tålmodigt i två år på en rapport, det är ovanligt lång tid så det måste finnas ett problem. För att hjälpa till att lösa detta har jag byggt denna webbsida med berättelse, bilder och filmklipp. Kanske kan vi gemensamt få fram mer information, ju fler ögon dess bättre.

/ Kalle


Start  |  Berättelsen  |  Detaljer Birka  |  Detaljer AFL  |  Filmklipp  |  Vad är problemet?

 
Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©