Start  |  Berättelsen  |  Detaljer Birka  |  Detaljer AFL  |  Filmklipp  |  Vad är problemet?


Vad är problemet?

..och vad är lösningen?

 

Kan runstenen vara en förfalskning?

Alt 1
Under Birkas 150 år av utgrävningar kan någon deltagare tagit sin rast vid röset och provat sina runkunskaper på en bit röd sandsten, den möjligheten finns och är ett problem.

Alt 2
Någon bitter person med fel egenskaper men med rätt kunskaper skulle kunna huggit runstenen och sedan planterat den i röset för att skapa oreda och kaos, den möjligheten finns också och är ett problem!

Alt 3
Jag är runristare så då skulle jag kunna huggit runstenen för att skapa oreda och kaos.
Ingen som känner mig skulle ens fundera i dom banorna, dessutom är nog vittringsgrad på huggspår och brottyta äldre än min verksamhet så det här bör inte vara ett problem.


Finns det någon lösning?

Jag ser två alternativa lösningar.
Om vi förutsätter att stenen kommer från marken intill fyndplatsen som länge varit åker och att bonden hittat stenen under plöjning och slängt stenen i odlingsröset så är alternativen:

Alt 1
Om den andra delen ligger kvar i Svarta jorden?

Man kan ganska enkelt och med viss säkerhet rama in bondens fyndområde genom att göra en "solfjäder" ut från röset och fyndplatsen. Ganska snart kommer andra odlingsrösen och andra områden på vårt odlingsröse att ligga närmare för bonden kasta stenen på än där den hittades.

Bäst av allt är att den aktuella ytan förmodligen redan är skannad med georadar och att stenar i Birka i huvudsak är rundade stenar av granit, den bit vi söker är trekantig röd sandsten med minst en rak sida.

Alt 2
Om den andra delen ligger kvar i odlingsröset?

Den kan ligga längre in och under andra stenar i röset. Att flytta om hela röset och sortera ut sten med mänskliga spår tar inte lång tid. Alla stenar läggs då på en presenning intill och de med påväxt läggs för sig för att senare läggas tillbaka överst.

Vad kan man hitta mer i odlingsröset?
Eftersom ingen verkar ha gått igenom odlingsrösena på djupet och om allt där i är byggnadsmaterial från staden Birka så kan det bli riktigt spännande. Hällen eller stenblocket som utgör grunden till odlingsröset bör avvika från omkringliggande mark på något sätt, platsen ligger även intill det forntida hamnområdet. Hur såg platsen ut före odlingsröset, hur har den använts?

Finns det fler runstenar?
Ja, år 1936 inlämnades en bit runsten in till "Statens Historiska Museum", den hade hittats "i en stenhög i norra delen av svarta jorden". Det är i samma område (men inte nödvändigtvis i samma odlingsröse) som vi gjort vårt fynd.


Runsten U 5 på lastpall i Tumbamagasinet.

Efter fyndet 1936 bör man fått "blodad tand" och ytligt genomsökt alla rösen efter fler bitar. Då borde runstenen som jag och Roger hittade ha upptäckts eftersom den delvis stack upp ovan mark. Finns det arkivbilder på vårt röse där runstenen syns? Om inte runstenen fanns där då så blev den nog upplöjd senare.

Har man tur när man går igenom röset kanske fler delar av U 5 hittas. 

Runinskrift
Runstenar före år 1000 är ovanliga och på Birka verkar det finnas tre stycken, eventuellt ytterligare en från Dalby på Adelsö, (runsten U 10) nu i Adelsö kyrka. Även U 10 skulle kunna vara huggen på Birka på beställning och sedan transporterad till Dalby för att ingå i gårdens gravfält. Runorna på U 10 verkar dock vara av ett senare typ än Birkas runstenar men huggspåren påminner mycket om nyfyndet med tunna smala spår. 

Tänk om vi hittat rester/spill från en runverkstad i Birka? Tänk om dateringen blir 800-tal? Jo jag vet att jag spekulerar och drömmer men de var också precis vad vi jag gjorde när vi letade efter bitar av runsten i svarta jorden den 5 maj 2015.

I väntan på undersökning av åker och odlingsröse kan man göra följande:
Rengör nyfyndet 2015 (om det inte redan är gjort) från påväxt så allt arbete på stenen kan analyseras ordentligt. Om man inte vill rengöra hela stenen så rengör bara de delar som behövs, lämna tex. R-runan som referens, den är ju tydlig ändå.

Gör en jämförelse mellan alla runstenar ovan, huggspår, runor och arbetsteknik.

Gör jämförelse mellan runstenarna och andra runinskrifter från Birka.

Skriv en rapport!


Start  |  Berättelsen  |  Detaljer Birka  |  Detaljer AFL  |  Filmklipp  |  Vad är problemet?

 
Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©