Start  |  Berättelsen  |  Detaljer Birka  |  Detaljer AFL  |  Filmklipp  |  Vad är problemet?


Bilder från Arkeologiska forskningslaboratoriet


10 september 2015

Bilder från Arkeologiska forskningslaboratoriet.
Är runstenen gammal, hur gammal och vilka runor kan du se? Bilder med + kan öppnas som beskurna original.
 


Runstenen är torr men ännu inte rengjord men det blir annorlunda bilder än på Birka.
 

Brottytan där runorna upphör är färskare än stenens övriga kanter.
Var finns den andra biten med resterande runor?
 


Start  |  Berättelsen  |  Detaljer Birka  |  Detaljer AFL  |  Filmklipp  |  Vad är problemet?

 
Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©