Start  |  Berättelsen  |  Detaljer Birka  |  Detaljer AFL  |  Filmklipp  |  Vad är problemet?


Bilder från Birka på fynddagen


Bilder från Birka då runstenen hittades.
Bilderna kan vara till hjälp för att tolka och datera runstenen.
Alla bilder med + kan öppnas som fullstora men beskurna originalbilder.
 


Här är runstenen vi just hittad och myrorna i hålet är förvirrade av ljuset.
 

Jorden sköljs av i Mälarens vatten.
 

När runstenen kom till Arkeologiska Forskningslaboratoriet (AFL) kunde fler detaljer urskiljas.


Start  |  Berättelsen  |  Detaljer Birka  |  Detaljer AFL  |  Filmklipp  |  Vad är problemet?

 
Övriga webbsidor
Hem  |  Blogg/Nytt  |  Mitt Galleri  |  Guide för Birka & Hovgården
Runstensskolan |  Gamla Runstenar  |  Arkeologi  |  Mjödrecept
www.hovgarden.se  |  www.runstensparken.se  Facebook
Kontakt

Uppdaterad 08 februari, 2021 av Kalle Runristare, All rights reserved ©